Browsing Tag

hỗ trợ xem K+

Chào các bạn, sản phẩm Himedia Q10 pro là một sản phẩm cao cấp tuy nhiên firmware nguyên bản của nó không thể xem MyK+ được (chẳng hiểu lý do gì, chắc do MyK+ chỉ Việt Nam có). Điều này làm cho người dùng android box Himedia Q10 pro cảm thấy bức xúc vì dùng hàng cao cấp mà không được như hàng bình…
Chi tiết...
.
.
.
.