Browsing Tag

Hướng dẫn cài đặt camera không dây

Bước 1: Thực Hiện Reset Camera Để ý bên dưới Camera sẽ có một lỗ RESET. Sử dụng 1 que tăm hoặc cây kim nhỏ, chọc lỗ Reset. Lưu ý: Nếu camera đã được cài thành công trên điện thoại rồi thì bỏ qua bước này Bước 2: Thực Hiện Cài Đặt Camera WIFI : 2.1 Cài Đặt: Mở đĩa CD theo thiết bị để cài đặt phần mềm…
Chi tiết...
.
.
.
.