Browsing Tag

Hướng dẫn thay đổi ngày giờ trên Android TV Box

Bạn cần cài đặt đúng múi giở để các ứng dụng như Google Play, Youtube … có thể chạy được. Để thay đổi ngày giờ trên Android TV Box, bạn vào phần cài đặt , chọn phần “Ngày & Giờ”, chọn múi giờ “Bangkok GMT + 7” chính là múi giờ của Việt Nam, sau đó chọn “Tự động cập nhật theo mạng" Chúng ta chọn…
Chi tiết...
.
.
.
.