Tải iVMS 4500 HD xem camera HIKvision cho Android TV Box

Chào các bạn, việc nhiều người sử dụng Android TV Box để xem camera của hãng HIKvision online trên TV thông qua ứng dụng iVMS 4500 HD hiện đang rất nhiều. Tuy nhiên một số thiết bị Android Box, khi vào CHplay tải hay bị báo lỗi “Thiết bị không tương thích”. Vậy chúng ta tải bằng file APK về cài vậy.

Chúc các bạn tải ứng dụng và cài đặt thành công

Bài viết liên quan Xem thêm từ tác giả

Để lại phản hồi

Email của bạn sẽ không bị công khai

.
.
.
.