Ứng dụng Youtube cho android TV box

Đối với một số Android TV box ứng dụng Youtube sẵn có nhiều khi chỉ là bản dành cho bản di động dẫn tới chạy chậm, không xem được.

Chúng tôi khuyên bạn nếu gặp tình trạng như vậy thì hãy gỡ bỏ Youtube cũ đi và tải ứng dụng sau dành cho android TV Box sau

Link tải: https://drive.google.com/file/d/0BxYhxv4Ii9pUQjZkTWRsYXA1RmM/view?usp=sharing

Bài viết liên quan Xem thêm từ tác giả

Để lại phản hồi

Email của bạn sẽ không bị công khai

.
.
.
.